Villkor

Köpinformation:

Alla priser är exklusive moms. Safe HLR reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.

Fraktalternativ:

– Fraktfritt – Leverans från Safe HLR är kostnadsfritt.

Leveranstid

Leveranstid är normalt cirka 2-5 arbetsdagar efter att vi har hanterat din order.

Under sommaren och över jul och nyår kan leveranstiderna bli längre.

Betalsätt:

Faktura

Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia kan ske.
Vid låg kreditvärdighet förbehåller vi oss rätten att förskottsbetala innan leverans sker.

– Företag

Vi erbjuder fakturering till företag med betalningsvillkor 20 dagar. Högsta kreditgränsen som medges är 100 000 kr för företag.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 10 %.

 

– Privatpersoner

Vi erbjuder fakturering till privatpersoner med betalningsvillkor 30 dagar.

Leverans mot faktura till privatpersoner sker enbart till adress där du är folkbokförd.

Högsta kreditgränsen som medges är 20 000 kr för privatpersoner. Vid beställningar över gränsen gäller förskottsbetalning.

Delbetalning kan ordnas vid order över 2000kr exkl. moms. Uppläggningsavgift på 50kr samt 19kr exkl.moms per faktura tillkommer. Betalningen kan delas upp i högst 3 månader i följd.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 10 %.

 

Ångerrätt:

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. För företag debiteras 10% av beställt belopp på returnerade produkter. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Du står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med oss på Safe HLR innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:

– Meddela Safe HLR:s kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.

– Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, snarast och senast inom 30 dagar efter att du meddelat oss om att du att avtalet frånträds.

– Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen. Safe HLR förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Safe HLR löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Reklamation:

För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel. Visar det sig att det är ett handhavandefel eller om produkten är felfri debiteras kunden från 250 kr för testarbetet. Safe HLR ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av en defekt vara. Vid eventuell tvist följer Safe HLR Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure:

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Safe HLR:s sida, som gör att Safe HLR ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Safe HLR befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Product Categories

Featured Products

Recent Products

On Sale